Aurrez aurreko botoa

Hautesle bakoitzak Hautesle Erroldaren Bulegotik errolda-txartel bat jasoko du, eta bertan agertuko dira hautesle-erroldan duen inskripzioaren datu eguneratuak, bai eta botoa eman behar duen atalarena eta mahaiarena ere. Hautesle Erroldaren Bulegoak, halaber, eragindako pertsonei jakinaraziko die zer atal, Lokal edo mahai aldatu diren.

Bozketa ekainaren 9ko 9:00etan hasiko da, baina lokalak irekita daude hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonak bertaratu ahal izateko eta mahaiok eratzeko, egiazta dezaten ez dagoela arazorik hauteskunde-materialarekin (hautestontziak, kabinak, seinaleztapen-euskarriak, gutun-azalak, boto-paperak, inprimakiak, ikuskatzaileak, ahaldunak eta abar).

Bozketa 20:00etan amaituko da, eta une horretan hauteskunde-mahaiko buruak bozketa amaitu dela iragarriko du. Hala ere, Hauteslekuaren barruan oraindik inor geratzen bada, Mahaiburuak botoa emateko aukera emango dio.

Hauen bidez egingo da:

  • Nortasun agiri nazionala (NAN).

  • Pasaportea (argazkiarekin).

  • Gidabaimena (argazkiarekin). miDGT aplikazioaren bidez ere balio du.

  • Egoiliar-txartela, hura duten Europar Batasuneko biztanleen artean.

Dokumentu horiek Espainiakoak edo jatorrizko herrialdeak emandakoak izan daitezke, betiere titularraren argazkia badute.

Berdin dio dokumentu horiek iraungita egotea, baina jatorrizkoak izan behar dute, fotokopiek ez dute balio.

Bozketa 9:00etan hasiko da, baina lokalak irekita daude hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonak bertaratu ahal izateko, egiazta dezaten ez dagoela arazorik hauteskunde-materialarekin, egiazta ditzaten kontu-hartzaileak, ahaldunak eta abar.

Hautesleek bakoitzari dagokion mahaian bakarrik bozkatu ahal izango dute, ikuskatzaileak izan ezik, zeinak akreditatuta dauden mahaian bozkatzeko eskubidea erabiltzen duten.

Boto-emaile bakoitza mahaira hurbilduko da, eta bere izen-abizenak adieraziko dizkio mahaiburuari. Mahaikideek eta kontu-hartzaileek boto-emailearen nortasuna eta botoa emateko eskubidea egiaztatuko dituzte, erroldako zerrenden bidez. Bere eskuz emango dio Mahaiburuari bozketarako gutun-azal itxia, eta honek, publikoaren aurrean ezkutatu gabe, ozenki esango du izena, eta, “Bozkatu du" gehituz, berriro emango dio gutun-azala, hautestontzian sar dezan.

Bozketa 20:00etan amaituko da, eta une horretan hauteskunde-mahaiak bozketa amaitu dela iragarriko du. Hala ere, hauteslekuaren barruan oraindik inor geratzen bada, botoa emateko aukera emango dio hauteskunde-mahaiak.

Estatuko Administrazioak edo, hala badagokio, lan-arloan eskumenak esleituta dituzten autonomia-erkidegoetako administrazioak, aldez aurretik Gobernuaren ordezkariekin adostuta besteren kontura lan egiten duten langileei dagokienez, eta administrazio publikoek beren langileei dagokienez, behar diren neurriak hartuko dituzte hauteskunde-egunean lan egiten duten pertsonek beren lan-ordutegian botoa emateko eskubidea baliatzeko tarte libre bat (gehienez lau ordukoa) izan dezaten. Langileak lanaldi murriztua baldin badu, baimenaren aldia proportzioan murriztuko zaio.

Beren ohiko bizilekutik urrun lan egiten ari direnen edo hauteskundeen egunean botoa emateko eskubidea baliatzeko zailtasuna dakarten beste baldintza batzuetan lan egiten ari direnen kasuan, hartu beharreko neurriak hauek izango dira: pertsona horiek botoa postaz eman ahal izatea eta, horretarako, tarte libre baterako (gehienez lau ordukoa) baimena izatea, Hauteskunde-araubide Orokorraren Lege Organikoaren 72. artikuluan ezarritako prozedurari jarraituz eskatu ahal izateko.