Egutegiak

AURRETIAZKO JARDUKETA
JARDUERA DATAK HAOLO
AURRETIAZKO JARDUKETA
DEIALDIA EGITEKO ERREGE DEKRETUA BOEn ARGITARATZEA apirilak 16a 42.2 eta 218
HAUTESKUNDE BATZORDEAK
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE BATZORDEAK
PHB eta EHB kide judizialekin hasierako eraketa eta presidentea hautatzea apirilak 19 14.1
Izendatuek bokal moduan ordezkatuak izatea eskatzen dute hauteskundeetan hautagai izango direlako apirilak 19 - 23 14.2
PAOetan PHBko eta EHBko kideen zerrendak argitaratzea apirilak 20 - 24 14.3
Hautagai-zerrendetako ordezkariek epaitegietakoak ez diren kideak izendatzeko baterako proposamena maiatzak 13 - 23 10.1b, 11.1b
Hauteskunde Batzorde eskudunak bokal ez-judizialak izendatzea maiatzak13 - 23 10.1b, 11.1b
HAUTESKUNDE GARAIAN ERROLDA ZUZENTZEA
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE GARAIAN ERROLDA ZUZENTZEA
Udaletan eta Kontsulatuetan indarrean dagoen hauteskunde errolda kontsultatzea apirilak 22 - 29 39.2
Erroldan sartzeari / erroldatik kentzeari buruzko erreklamazioak apirilak 22 - 29 39.3
Hautagai-zerrenden ordezkapenei buruzko erreklamazioak apirilak 22 - 29 39.4
HEBPOk erreklamazioak ebaztea apirilak 22 - maiatzak 2 39.6
Erroldako zuzenketak udaletxeetan eta kontsuletxeetan erakustea - Jakinarazpena maiatzak 3 39.6
HEBen ebazpenen aurkako errekurtsoak administrazioarekiko auzien epaileari apirilak 22 - maiatzak 8 40.1
Epaia interesdunari, Udalari, Kontsulatuari eta HEBPOri jakinaraztea apirilak 22 - maiatzak 13 40.2
BARRUTIAK SAILETAN ETA MAHAIETAN BANATZEA
JARDUERA DATAK HAOLO
BARRUTIAK SAILETAN ETA MAHAIETAN BANATZEA
PAOetan argitaratzea eta Udaletan Sailak, Lokalak eta Mahaiak azaltzea apirilak 22 24.2
Sailen, lokalen eta mahaien mugaketari buruzko erreklamazioak aurkeztea PHBaren aurrean apirilak 23 - 28 24.3
PHBk erreklamazioak ebaztea apirilak 23 - maiatzak 3 24.3
Behin betiko harremanak Udaletan erakustea eta Internet bidez zabaltzea Lokalak eta Mahaiak maiatzak 30 - ekainak 8 24.4
HAUTESKUNDE-MAHAIEN OSAERA
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE-MAHAIEN OSAERA
Udalek egin beharreko zozketa maiatzak 11 - 15 26.4
Izendapenen jakinarazpena eta Mahaikideei eskuliburua entregatzea maiatzak 11 - 18 27.2
Izendatuek Mahaiko Kide izateko ezintasunaren alegazioak egitea EHB-aren aurrean maiatzak 12 - 25 27.3
Alegazioak ebaztea eta ebazpena jakinaraztea maiatzak 13 - 30 27.3
EHBri kargua betetzeko ezintasunaren berri ematea (bozketa-eguna: 08:00ak arte) maiatzak 31 - ekainak 9 27.4
ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK ETA KONTU-HARTZAILEAK
JARDUERA DATAK HAOLO
ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK ETA KONTU-HARTZAILEAK
Alderdiek, federazioek eta koalizioek ordezkari nagusia izendatzea HBZren aurrean apirila 16 - 24 43.1, 168.1 eta 219.1
Hautagai-zerrendetako ordezkariak izendatzea HBZren eta PHBren aurrean apirilak 16 - 26 219.3
HBZk PHBri hautagai-zerrenden ordezkarien izenak jakinaraztea apirilak 16 - 28 219.4
Hautagai-zerrenden ordezkariak Batzar Nagusietan eta izendapena onartzea apirilaren 16 - maiatzak 6 219.4
Hautesle Elkarteen sustatzaileek ordezkariak izendatzea PHBren aurrean maiatzak 1 - 6 219.2
Administratzaile orokorrak izendatzea HBZren aurrean apirilak 16 - 26 121, 124, 174.1 eta 226.1
Hautagai-zerrenden administratzaileen izendapena PHBren aurrean maiatzak 1 - 174.2 eta 226.2
Hautagai-zerrendetako ordezkariek artekariak izendatzea apirilak 16 - ekainak 6 78.1
HAUTAGAITZAK
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTAGAITZAK
Hauteskunde koalizioa sortu dela jakinaraztea HBZ apirilak 17 - 26 44.2 eta 220.1
Hautagai-zerrendak HBZn aurkeztea maiatzak 1 - 6 45 eta 220.1
Aurkeztutako hautagaitzak BOE argitaratzea maiatzak 8 47.1 eta 220.5
HBZk antzemandako edo salatutako irregulartasunak jakinaraztea maiatzak 10 47.2 eta 220.1
Irregulartasunak zuzentzeko epea maiatzak 11 - 12 47.2
HBZk hautagai-zerrendak izendatzea maiatzak 13 47.3 eta 220.1
Izendatutako hautagaitzak BOEn argitaratzea maiatzak 14 47.5 eta 220.5
HBZk hautagai-zerrendei boto-paperak ematea maiatzak 15 - 16 70.4 eta 220.1
Hautagai-zerrendak izendatzearen aurkako errekurtsoa maiatzak 15 - 16 49.1 eta 2
Errekurtsoari buruzko ebazpen judizial irmoa eta apelaezina maiatzak 16 - 18 49.3
Konstituzio Auzitegiaren aurrean babes-errekurtsoa jartzeko epea maiatzak 16 - 20 49.4
Konstituzio Auzitegiaren ebazpena, babes-errekurtsoareni dagokionez maiatzak 17 - 23 49.4
Hautagaitzen izendapenen aurkako errekurtsoa, kanpainan 44.4 art. (A. Gorenaren E. Berezia). Azken eguna maiatzak 24 - 30 49.5a) eta c)
Aurreko errekurtsoaren ebazpena, A. Gorenaren E. Bereziaren bidez. Azken eguna (3 egun errekurtsoa jarri zenetik) maiatzak 24 - ekainak 2 49.5c)
Babes-errekurtsoa jartzeko epea Konstituzio Auzitegian Azken eguna maiatzak 25 - ekainak 4 49.4
Babes-errekurtsoaren Konstituzio Auzitegiaren ebazpena. Azken eguna maiatzak 27 - ekainak 7 49.4
PROPAGANDA ETA HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK
JARDUERA DATAK HAOLO
PROPAGANDA ETA HAUTESKUNDE-KANPAINAKO EKITALDIAK
Udalek EHBei kartelak jartzeko lekuak jakinaraztea apirilak 17 - 23 56.1
EHBk ordezkariei jakinaraztea beren karteletarako tokiak maiatzak 15 56.3
Udalek EHBei eta haiek PHBei kanpaina-ekitaldietarako lokalak eta lekuak jakinaraztea apirilak 17 - 26 57.1
Lokal eta toki publikoak PAOn argitaratzea, kanpainarako apirilak 17 - maiatzak 1 57.2
Ordezkariak EHBaren aurrean kanpainarako lokalak eta lekuak eskatzea apirilaren 17 - maiatzak 16 57.2
Lokal eta toki publikoak jakinaraztea, kanpainarako maiatzak 17 57.3
HAUTESKUNDE-KANPAINA
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE-KANPAINA maiatzak 24 - ekainak 7 51
Hauteskunde-galdeketak argitaratzea, zabaltzea edo erreproduzitzeko debekua ekainak 4 - 8 69.7
Gogoeta-jardunaldia ekainak 8 53
HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK
Og. eta Adm. Publikoen Ministerioaren Agindua, dirulaguntzen eguneraketari eta gastuen gehieneko mugari buruzkoa apirilak 17 - 21 227.4
HBZri eta PHBri irekitako kontu-zenbakia jakinaraztea apirilak 16 - maiatzak 9 124.1 eta 2
Hauteskunde-gastuetarako dirulaguntzaren % 30 aurreratzeko eskaera maiatzak 7 - 9 127 bis 2
ESPAINIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN POSTA BIDEZKO BOTOA
JARDUERA DATAK HAOLO
ESPAINIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN POSTA BIDEZKO BOTOA
Botoa posta bidez emateko eskaera apirilak 16 - maiatzak 30 72
HEBk dokumentazioa bidaltzea, botoa posta bidez emateko maiatzak 20 - ekainak 2 73.2
Hautesleek botoa posta bidez bidaltzea maiatzak 20 - ekainak 5 (ekainaren 7ra arte luzatu da JEC Akordioaren bidez) 73.3
ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN BOTOA (CERA)
JARDUERA DATAK HAOLO
ATZERRIAN BIZI DIREN HAUTESLEEN BOTOA (CERA)
Hautestontziko boto-gordailua eta, hala badagokio, hautesleen birbanaketa gaitutako zentroak argitaratzea (CERA) (AUC/306/2023 Agindua, 2.3 eta 3.1 art.) apirilak 17 - 20
HEBri eta KEHKNri zer zentro gaitu diren jakinaraztea (AUC/306/2023 Agindua, 2.4. art.) apirilak 17 - 20
HEBek ofizioz bidaltzea CERA dokumentazioa (boto-paperak izan ezik) maiatzak 4 - 10 75.1 eta 3
HEBek ofizioz bidaliko ditu boto-paperak, hautagaitzak inpugnatzen ez badira maiatzak 15 - 19 75.3
HEBek ofizioz bidaliko ditu boto-paperak, hautagaitzak inpugnatzen badira maiatzak 15 - 25 75.3
CERA botoa emateko deskarga daitezkeen boto-orriak maiatzak 13 - 18 75.3
Hautesleek botoa postaz bidaltzea kontsulatura (gehienez ere hauteskundeak egin aurreko bosgarren egunean) ekainak 4 75.7
Hautesleek botoa hautestontzian sartzea, Kontsulatuan edo gaitutako zentroetan ekainak 1 - 6 75.4 eta 5
Botoak eta Kontsulatuko Akta KAEBLMren bulegora bidaltzea ekainak 8 75.8
ALDI BATERAKO EZ DAUDEN HAUTESLEEN BOTOA (1621/2007 ED-EAO 2007-12-14)
JARDUERA DATAK HAOLO
ALDI BATERAKO EZ DAUDEN HAUTESLEEN BOTOA (1621/2007 ED-EAO 2007-12-14)
Aldi baterako ez dauden hautesleek botoa emateko eskaera (1621/2007 Errege Dekretuaren 3. artikulua) apirilak 16 - maiatzak 11 74
HEBPOk hauteskunde-agiriak bidaltzea, hautagai-zerrendak aldarrikatzeko errekurtsorik jarri ezean maiatzak 14 - 20 74
HEBPOk hauteskunde-agiriak bidaltzea, hautagai-zerrendak aldarrikatzeko errekurtsorik jarri ezean maiatzak 14 - 28 74
Botoa Mahaira bidaltzea maiatzak 14 - ekainak 5 74
BOTOA BRAILLERAZ (1612/2007 ED-EAO 2007-12-08)
JARDUERA DATAK HAOLO
BOTOA BRAILLERAZ (1612/2007 ED-EAO 2007-12-08)
Botoa brailleraz emateko eskaera apirilak 16 - maiatzak 13 87.2
BOZKETA-EGUNA
JARDUERA DATAK HAOLO
BOZKETA-EGUNA
9:00etatik 20:00etara izango da ekainak 9 42 eta 84.1
ZENBAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIEN IZENDAPENA
JARDUERA DATAK HAOLO
ZENBAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIEN IZENDAPENA
PHBek boto-zenbaketa egitea ekainak 14 - 17 103.1, 107.2 eta 223.1
Ordezkariek eta ahaldunek erreklamazioak aurkeztea ekainak 14 - 18 223.2
Ordezkariei eta ahaldunei egindako erreklamazioen PHBren ebazpena ekainak 14 - 20 223.2
EHBk probintziako hauteskundeen emaitzei buruzko ziurtagiria bidaltzea HBZri ekainak 14 - 24 223.3
HBZk botoak zenbatu, eserlekuak esleitu eta hautetsiak izendatzea ekainak 14 - 29 224.1
Hautagaiek zin egitea HBZren aurrean 5 egun izendapena egiten denetik 224.2
HAUTESKUNDE-AUZIA
JARDUERA DATAK HAOLO
HAUTESKUNDE-AUZIA
Hauteskunde-auzietako errekurtsoa jartzea (HBZren aurrean) Hautetsiak aldarrikatu eta hurrengo 3 egunen barruan 112.1eta 2 eta 225
Espedientea organo jurisdikzional eskudunari bidaltzea (Auzitegi Gorena) Aurkezpenaren hurrengo egunean 112.3
Errekurtsogileen agerraldia Aurkezpena egin eta 2 egunen barruan 112.3
Fiskaltzari eta alderdiei helaraztea alegazioak egin ditzaten Agerraldia amaitu eta hurrengo egunera arte 112.4
Alegazioak egitea Lekualdatu eta 4 egunera 112.4
Salak frogaldia onartzea erabakitzea Alegazioak aurkeztu eta hurrengo egunean 112.5
Proba (halakorik balego) Gehienez 5 egun 112.5
Auzitegi Gorenaren epaia Gehienez 4 egun 113.1
Epaia interesdunei jakinaraztea Gehienez ere hautaketaren ondorengo 45. egunean 225.2
HBZk emaitzak BOEn argitaratzea hautetsiak izendatu eta 40 egunera 108.6
Parlamentuaren eraketa
Parlamentuaren eraketa Hauteskundeak egin eta hilabeteko epea amaitu ondorengo lehen asteartea 1976ko irailaren 20ko akta