Hauteskunde-mahaiko kide diren desgaitasuna duten pertsonak

Pertsona Gorren Estatuko Konfederazioak eskainitako bideoa:

Administrazioak doako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

  1. Pertsona gorrak edo entzumen-desgaitasuna duten pertsonak:
  • Zeinu-hizkuntzaren doako interpretazio-zerbitzua, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat
  • Indukzio magnetikoko doako begizta-zerbitzua entzuteko protesien erabiltzaileentzat, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.
  1. Eskualdeko hauteskunde-batzordeak pertsona itsuentzat eta gor-itsuentzat erabakitako laguntza, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.

  2. Eskualdeko hauteskunde-batzordeak adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat erabakitako laguntza, bai titularrentzat, bai ordezkoentzat.


Nola eskatu:

Laguntza horiek eskualdeko hauteskunde-batzordean eskatuko dira, idatziz eta izendapen-jakinarazpena jaso eta zazpi eguneko epean.

Eskualdeko hauteskunde-batzordeak Gobernuaren ordezkaritzari/ordezkariordetzari jakinaraziko dizkio hartzen dituen akordioak eta eman beharko diren laguntza-bitarteko zehatzak.


Aitzakia aurkeztu nahi baduzu:

Kontuan izan Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 4. artikuluaren arabera aitortutako desgaitasun-egoera nahikoa dela hauteskunde-mahai batean parte hartzeko betebeharretik salbuesteko.

Desgaitasuna duen pertsonak, daukan desgaitasun-maila gorabehera, desgaitasun-deklarazioa aurkeztea nahikoa izango da Eskualdeko Hauteskunde-Batzordeak salbuespena onar diezaion eta Hauteskunde-mahai bateko kidea izatea eragozten edo zailtzen dioten oztopoak zehazten dituen osasun-agiririk ez du aurkeztu beharko [([ 7/2023(Leiho berri bat ireki egingo da) Instrukzioa, ekainaren 28koa](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-15138), Hauteskunde-Batzorde Zentralarena)]( https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-15138(Leiho berri bat ireki egingo da) “7/2023 Instrukzioa”).

Salbuespena telematikoki ere aurkez dezakezu, Hauteskunde Batzorde Zentralaren(Leiho berri bat ireki egingo da) aplikazioaren bidez.


Mahaukideentzako eskuliburuak Eskuliburu guztietarako esteka. Irakurketa erraza