Subvencions per despeses electorals. Eleccions al Parlament Europeu

Orde d’actualització de les subvencions per despeses electorals de les Eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024: HAC/350/2024, de 17 d’abril (BOE núm. 96 de 19 d’abril)

Tipus i requisits:

Per resultats electorals

  • 32.508,74 euros per cada escó obtingut.
  • 1,08 euros per vot, si s’ha obtingut almenys un eurodiputat electe.

Per enviaments electorals

  • 0,17 euros per elector amb almenys 1 eurodiputat i com a mínim un 15 % dels vots vàlids emesos.
  • 0,12 euros per elector amb almenys 1 eurodiputat i com a mínim un 6 % dels vots vàlids emesos.
  • 0,033 euros per elector amb almenys 1 eurodiputat i com a mínim un 3 % dels vots vàlids emesos.
  • 0,021 euros per elector amb almenys 1 eurodiputat i com a mínim un 1 % dels vots vàlids emesos.
  • Només se subvencionarà a les formacions polítiques les despeses electorals originades per l’enviament directe i personal als electors, en almenys una comunitat autònoma, de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral d’acord amb les regles anteriors