Procediment de votació accessible

Les persones interessades a sol·licitar el procediment de votació accessible compten amb un termini de 27 dies des del dia de la convocatòria (del 16 d’abril al 13 de maig, inclòs) per a sol·licitar-ho al telèfon 900.150.000 en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 17.30 hores i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura braille i tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent o siguen afiliats a l’ONCE podran sol·licitar el kit de votació accessible al Ministeri de l’Interior.

El procediment de vot accessible consisteix en un kit/maletí que s’entrega en la Mesa electoral el dia de la votació i que inclou documentació complementària en braille que els permet seleccionar amb autonomia la papereta amb la seua opció de vot.

Aquest kit inclou: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als quals utilitzen la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts).

A. Preparació del vot

Una vegada entregat el kit de votació accessible, el votant pot sol·licitar que els membres de la Mesa electoral li faciliten l’accés a un espai, ubicat el més a prop possible de la Mesa electoral, perquè puga gestionar la documentació continguda en el kit de votació accessible amb garanties de privacitat. També pot emportar-se el kit de votació accessible fora del Local electoral i tornar més tard a emetre el seu vot.

Ha d’obrir el sobre gran que indica en braille “Eleccions al Parlament Europeu” i seleccionar, d’entre els sobres xicotets que hi ha dins, el que li indique en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura a la qual desitja atorgar el seu vot, extraure eixa papereta i introduir-la en el sobre de votació.

B. Votació

A continuació, s’ha de dirigir a votar la Mesa electoral on haurà d’identificar-se i entregar el vot.

C. Material sobrant

Després de la votació, es recomana a l’elector o electora que s’emporte el kit de votació accessible, juntament amb tot el material sobrant, per a assegurar el secret del vot emés.


Guia Explicativa del Kit de Vot Accessible