As eleccións en cifras

ELECCIÓNS CONVOCADAS PE 2024 G 2023 PE 2019
Deputados que elixir 61* 54
Candidaturas presentadas 39 39
Candidaturas proclamadas 34 32
Candidatos 4.168 1.902
Homes 2.190 973
Mulleres 1.978 929
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE**) PE 2024 G 2023 PE 2019
Poboación de Dereito 48.592.909 47.475.420 46.722.980
Censo de Españois Residentes en España (CER) 35.361.672 35.140.881 34.803.653
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto (CERA) 2.422.716 2.328.261 2.103.216
Censo de Residentes Estranxeiros en España (CERE***) 302.991 365.310
Total censo** 38.087.379 37.469.142 37.272.179
Novos electores desde as Eleccións Parlamento Europeo 2019 2.259.621
Novos electores desde as Eleccións Xerais 2023 408.284
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL PE 2024 G 2023 PE 2019
1 - Xuntas Electorais
Xunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
     
2 - 2 - Circunscricións, Locais**, Seccións**, Mesas **
Circunscrición Parlamento Europeo 1
Municipios 8.132 8.131 8.131
Locais electorais ** 22.576 22.562 23.194
Seccións Electorais ** 36.490 36.460 36.301
Mesas Electorais ** 58.556 60.314 60.076
Membros de Mesas (Titulares) 175.668 180.942 180.228
Membros de Mesas (Suplentes) 351.336 361.884 360.456
Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) 527.004 542.826 540.684
MEDIOS MATERIAIS PE 2024 G 2023 PE 2019
Urnas Aprox. 70.000 210.000 70.000
Cabinas Aprox 59.000 59.000 59.000
Sobres a confeccionar Administración do Estado 40.500.000 85.000.000 37.000.000
Manual de Instrucións para Membros de Mesa 915.000 365.000 900.000

*Os representantes ao Parlamento Europeo pasan de 54 a 61 consonte a Decisión (UE) 2023/2061 do Consello Europeo do 22 de setembro de 2023.

** Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en listaxes de votación. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es(Abrirase unha nova xanela)

*** O censo CERE nas eleccións ao Parlamento Europeo está formado por cidadáns e cidadás da Unión Europea residentes en España.